lean szkolenia

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w modelach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie zbędnych. lean sklep Priorytetowym zadaniem lean managment jest zatem zlikwidowanie trwonienia zarówno w aspekcie siły roboczej jak i wykorzystywanych półproduktów. Skorzystanie z form działania lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w firmie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania weryfikacji, które działania są niepotrzebne dla firmy.

Podobne artykuły